كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) اشكان حسن خانپور

اشكان حسن خانپور
[ شناسنامه ]
رختكن داوران در سنندج ...... پنج شنبه 88/7/30
جنجال در مريوان ...... دوشنبه 88/7/20
قضاوت داوران كردستان در ليگ برتر ايران ...... سه شنبه 88/5/27
هر دم از اين باغ بري مي رسد تازه تر از تازه تري مي ...... چهارشنبه 88/5/7
سرپرست هيئت فوتبال تعيين شد. ...... سه شنبه 88/4/16
مسابقات فوتبال باشگاه هاي سنندج ...... چهارشنبه 88/3/20
كلاس داوري درجه سه در سنندج ...... شنبه 88/2/19
خبر جديد از هيئت فوتبال ...... دوشنبه 88/1/31
سالي تازه تان پيروز ...... پنج شنبه 87/12/29
آخرين خبر از هيئت فوتبال ...... چهارشنبه 87/12/7
خبر تاسف بار ...... شنبه 87/11/12
خبرمهم ...... پنج شنبه 87/10/26
ايرج ساعدي داور فجر سپاسي-------پيكان ...... چهارشنبه 87/10/11
معرفي داوران استان براي قضاوت در مسابقات كشوري ...... چهارشنبه 87/9/27
قضاوت ايرج ساعدي در ليگ برتر ...... چهارشنبه 87/9/20
   1   2   3      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها